Dokumenty do pobrania

Według obowiązujących przepisów kierownik wycieczki szkolnej musi przygotować i dostarczyć dyrektorowi szkoły szereg dokumentów.

Karta wycieczki

Jej wzór stanowi załącznik do przedmiotowero rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 r. - wymóg dotyczy karty wycieczki lub imprezy zatwierdzanej przez dyrektora szkoły i dotyczy wszystkich form wycieczek i imprez.

Zawiera również harmonogram, oświadczenie wychowawców.

Do pobrania w formatach: MsWord (.doc)       AdobeAcrobat (.pdf)

Zgoda rodziców.

Zawiera również informacje o stanie zdrowia dziecka.

 Do pobrania w formatach: MsWord (.doc)       AdobeAcrobat (.pdf)

Regulamin wycieczki

 Napisany w formie kontraktu uczeń - nauczyciel. Tą formę regulaminu polecamy dla grup starszych i w pewnym stopniu dojrzałych społecznie. Tak sformułowany kontrakt jest też bardzo pomocnym narzędziem w ręku naszych instruktorów.

Do pobrania w formatach: MsWord (.doc)       AdobeAcrobat (.pdf)

Lista uczestników wycieczki

Przygotowana w poziomym formacie A4

Zawiera:

  • nazwisko i imię ucznia
  • adres zamieszkania
  • PESEL
  • nr telefonu uczestnika
  • nr telefonu rodzica
  • miejsca na notatki wychowawcy

Do pobrania w formatach: MsWORD (.doc)     AdobeAcrobat (.pdf)