Dwie dziewczyny na jurajskiej skale o zachodzie słońca

Jura Zawierciańska

..Kraina białych skał i tajemniczych jaskiń, kraina zamków i piasków, sosen i kamieniołomów, polnych ścieżek i asfaltowych szos, drewnianych domków , betonowych bloków... Jednym słowem przedziwny zakątek polskiej ziemi, który poznany i spenetrowany - zostaje na zawsze w sercu wędrowca...

Jaskinie

Studnia Szpatowców

Położenie: Podlesice
Długość: 58 m, Głębokość: 36,5 m
Jaskinia o rozwinięciu pionowym, zwiedzanie wymaga użycia liny i specjalistycznego sprzętu (studnia 19m)

Żabia

Położenie: Podlesice
Długość: 59m, Głębokość: 18,5 m
Do wewnątrz prowadzi obszerna studnia, której głębokość wynosi 7 m do prożku, a 11 m do dna. W przedłużeniu studni znajduje się niska komora (Sala Trójkątna) z krótkimi odgałęzieniami. Korytarzyk biegnący z sali w kierunku NE zdobią grube krystaliczne polewy. Na początku tego korytarza 3-metrowy próg doprowadza do najniższej części jaskini - Sali Okrągłej, położonej bezpośrednio pod Salą Trójkątną.

Plan jaskini Głębokiej w Podlesicach. Jaskinia jest częściowo udostępniona dla ruchu turystycznego.Głęboka

Położenie: Podlesice
Długość: 175m, Głębokość: 16,5m
Jaskinia o poziomym układzie korytarzy.
Początkowa część jaskini jest, ogólnodostępna i przystosowana do ruchu turystycznego.
W przedłużeniu sali ku zachodowi odkryto pod koniec lat sześćdziesiątych ciasny i kręty korytarzyk zw. Esso, który doprowadza do niewielkiej komory. Jej dno zalega namulisko gliniaste i spore głazy. Sklepienie zaś pokrywają gęsto nacieki, najczęściej stalaktyty, o ciekawej i różnorodnej kolorystyce.
Szata naciekowa została zniszczona w wyniku eksploatacji kalcytu.

Jaskinia berkowa. Wyjście z jaskini. Podlesice Jura Krakowsko - Częstochowska.Berkowa

Położenie: Podlesice

Długość: 54 m
Jaskinia turystyczna, ogólnodostępna, poziomy układ korytarzy. Zwiedzanie bez trudności. Szata naciekowa została zniszczona w wyniku eksploatacji kalcytu.

W Kroczycach

Położenie: Kostkowice
Długość jaskini 60m, Głębokość 11m
Jaskinia o rozwinięciu pionowym. Odkryta w 1937r przez poszukiwaczy kalcytu. Odkryto w niej kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty ceramiki. Ciekawostką jaskini jest to, że odkryte kości były zalane częściowo polewą naciekową. Wiek wykopaliska określany jako 2000 lat. Przypuszcza się, że jaskinia była cmentarzyskiem, do którego przez górny otwór - komin wrzucano zwłoki w czasie epidemii.

Jaskinia w Sokolikach

Wejście do jaskini suchej w MirowieJaskinia Sucha

Do wnętrza jaskini prowadza cztery otwory: jeden u podstawy ostańca, dwa położone na wysokości kilku metrów (dostać się do nich można łatwą wspinaczka) i czwarty, praktycznie niedostępny, wychodzący w ścianie skalnej na wysokości 8 m. Pomiędzy nimi przebiegają korytarze rozwinięte na sieci pionowych spękań, wąskie, na niektórych odcinkach mające do 5 m wysokości. Zaznacza się tu silny przewiew powietrza, przez co płytsze partie jaskini są suche, a ściany silnie skorodowane. W głąb masywu prowadzi niski i stromo opadający korytarz o przekroju rury; posiada on ściany silnie ogładzone przez wodze. Przegradzają go dwie studnie: 4 i 7 metrowej głębokości. Najniższa część jaskini, położona na poziomie -21 m, stanowi niewielki korytarzyk odchodzący z dna 7-metrowej studni, wypełniony glina. Jaskinia nie posiada szaty naciekowej. Dno pokrywa namulisko gliniaste.