Dodatkowe informacje

Oferta wyjazdów klasowych

Opis naszej oferty

Mapa lokalizacji baz GURU

Nasze bazy zielonych szkół

Nasze programy realizujemy wyłącznie w stałych bazach na terenie całego kraju. Staramy się aby program realizowany w każdej z nich dopasowany był do jej geograficznej lokalizacji.