Jak wyznaczyć azymut

AZYMUT jest kątem zawartym pomiędzy północną częścią południka odniesienia a danym kierunkiem poziomym. Wartość azymutu liczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyraża w mierze kątowej, najczęściej w stopniach.

  • Azymut jest niczym innym jak kątem mierzonym z konkretnego punktu
  • Wszystko co nas otacza znajduje się na jakimś azymucie.
  • Cały widnokrąg dzielimy sobie jak (na kątomierzu) na 360° z czego 0° i 360° to północ magnetyczna.

Róża wiatrów i azymuty.

ZADANIE

Posługując się kompasem znajdź punkt znajdujący się na azymucie 145 stopni, 50 m od miejsca, w którym stoisz.

 

Czerwona ruchoma wskazówka twojego kompasu wskazuje zawsze północ magnetyczną Ziemi, tak wiec wszystko co nam pozostaje to tylko odpowiednio wyznaczyć kąt w terenie.

Trzymając kompas poziomo, przekręcamy tak pierścień, żeby wartość naszego azymutu była wskazywana przez środkową linię na kompasie.  (145°)
Azymut 145 stopni na skali kompasu.Standardowy kompas magnetyczny.

 

 Ustaw kompas tak jak prezentuję na zdjęciu. Obudowa tworzy z klatką piersiową kąt 90°.

Duża czerwona strzałka wskazuje na wprost.

 sposób prawidłowego trzymania kompasu lub busoli

 

 

A teraz czas na najważniejsze.

Trzymając kompas tak jak na poprzednim zdjęciu obracasz się tak długo aż ruchoma czerwona wskazówka kompasu pokryje się z czerwoną strzałką wewnątrz kompasu.

Duża czerwona strzałka kompasu pokazuje poszukiwany azymut Ruchoma czerwona wskazówka kompasu pokrywa się z czerwoną strzałką na obudowie.

 

Gdy wszystko zrobisz prawidłowo.

Duża czerwona strzałka pokazuje poszukiwany przez ciebie azymut 145°.

Ponieważ kompas trzymany jest wciąż tak jak na fotografii, poszukiwany przez ciebie punkt znajduje się naprzeciw twojej twarzy.

Azymut jest linią prostą. Azymut niczego nie omija. 

 

PAMIĘTAJ: azymut jest linią prostą wychodzącą dokładnie z miejsca, w którym dokonywałeś pomiaru. A poszukiwany przez ciebie punkt znajduje się dokładnie na tej linii.

Azymut nie omija stawów, krzaków, nie szuka mostów na rzece.

 

Jest jednak coś co może ci pomóc - jest tak samo proste jak azymut i zawsze masz to przy sobie.

Jest to twój wzrok :)

  • Wyszukaj jakiegoś ewidentnego punktu znajdującego się na twojej linii azymutu, dojdź do tego miejsca omijając wszystkie przeszkody i wykonaj kolejny pomiar kompasem.
  • Pamiętaj, że to ewidentne miejsce musi być czymś nieruchomym i najlepiej stosunkowo niewielkim.

UWAŻAJ: jeżeli po ominięciu przeszkody wykonasz kolejny pomiar azymutu z miejsca, które nie znajdowało się na poprzedniej linii namiaru, miniesz cel.

 

Drugim parametrem jest odległość.

Można ją łatwo zmierzyć za pomocą kroków.

Pamiętaj jednak o tym aby przed wyjściem w teren zmierzyć długość stawianych kroków.

 Szerokiej drogi :)