Potwór wśród jagód. Widok na góry Izerskie.

Historia zmian

2017/11/17

Zmiana silnika obsługi bazy Mysql na obiektowy myslqi

 

Zmiana obsługi dokumentów generowanych przez system.

  • Dokumenty zapisywane są w bazie danych a dostęp do nich jest możliwy dla klienta poprzez link do strony guru.edu.pl/dokument.php?docid=x,y
  • Istnieje możliwość sprawdzenia czy dany dokument został otworzony przez klienta

Kontrahenci filtrowanie

  • można poszukiwać kontrahenta poprzez podanie części nazwy oraz miejscowości np.
    - "Liceu" Gdańsk

Klienci filtrowanie

  • Przy poszukiwaniu przez nazwisko pokazuje się również kontrahent przypisany do klienta.

Dodawanie rezerwacji

  • prawidłowa obsługa wstawiana cen dla limitów uczestników