The ROCK Alcatraz San Francisco

Zadania integracyjne na biwaku Wszyscy za Jednego

wycieczka szkolna, biwak, integracyjny

UCIECZKA z ALCATRAZ

Duża gra przygodowa ze scenariuszem łączącym w całość wiele małych zadań. Aby uciec z słynnego Alcatraz trzeba przejść przez wiele przeszkód, często nie do pokonania przez jedną osobę. Kluczem do sukcesu jest współpraca całej grupy.

Jako jedno z nielicznych to zadanie wykonywane jest na czas, co wywołuje dodatkowe emocje.

ZAGADKA ARCHIMEDESA

Jak wydobyć kilka lekkich kulistych obiektów z długiej rury ? Rozwiązanie szybko nasuwa się samo jednak wykonanie wymaga współpracy całego zespołu oraz pewnej odwagi i zręczności niektórych jego członków, szczególnie gdy okazuje się nagle, że problem ma drugie dno ... lub może dziurę :)

Zabawa integracyjna Ośmiornica. Biwaki integracyjne GURU

OŚMIORNICA

Nadgarstki wszystkich osób z grupy zostają przypięte do alpinistycznej ósemki zaczepionej na luźno rozpiętej pomiędzy drzewami linie. Cała grupa jak wielka ośmiornica musi zgodnie przemieszczać się wzdłuż liny przeciągając małe oczko ósemki, aż do samego jej końca napotykając po drodze na węzły i inne małe przeszkody. Zadanie stymulujące kreatywne myślenie, wyłaniające lidera, poprawiające komunikację wewnątrz zespołu i wymuszające bezwzględną współpracę i uczestnictwo wszystkich jego członków.

UFO

Zadanie konstrukcyjne.

Po lądowaniu statku kosmicznego pozostał wypalony, skażony krąg w zbożu. W tym skażonym kręgu znajdują się cenne kamienie. Do ich wydobycia koniecznością staje się, więc zbudowanie (z dostarczonych materiałów) pewnej konstrukcji.

Zadanie to wymaga od grupy: planowania, umiejętności koordynacji pracy, podziału ról, wykorzystaniu doświadczeń.

Tratwa zbudowana z dwóch 200l plastykowych beczek.

BUDOWA TRATWY Z BECZEK

Duże zadanie konstrukcyjne. Cała grupa zostaje podzielona na zespoły.

Zadaniem każdego z zespołów jest zbudowanie tratwy i przeprawa na drugą stronę kąpieliska. Tratwę budować można tylko z przekazanych drużyną materiałów: 200l beczek, linek, żerdzi.

Zajęcia odbywają się na terenie zamkniętego kąpieliska a osoby płynące na tratwie ubrane są w kamizelki asekuracyjne.

Budowa wieży ze skrzynek

WIEŻA BUBEL – ZE SKRZYNEK

Zadanie polega na zbudowaniu jak najwyższej wieży z plastikowych skrzynek po napojach. Uczestnik stoi na skrzynkach, które - jedna po drugiej - podkłada pod siebie tworząc w ten sposób coraz wyższą wieżę, aż do momentu jej przewrócenia.

Podczas całego zadania uczestnik jest asekurowany za pomocą sprzętu alpinistycznego, co uniemożliwia jego upadek, po przewróceniu się wieży. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zabawie ubrani są w kaski chroniące ich głowy przed przypadkowym uderzeniem spadającą skrzynką.

To nie zwykłe opony, to przęsła zerwanego mostu.

WISZĄCE WYSPY - zadanie integracyjno - przeprawowe.

Cała grupa musi przedostać się na drugi brzeg rzeki korzystając z zawieszonych nad nią wielkich opon. Zadanie wydaje się banalnie proste jednak jego wykonanie wymaga współpracy całego zespołu i zaplanowania przeprawy.   

RADUNIA - PRZEPRAWA

Całodzienne zajęcia terenowe nad rzeką Radunią.
Zadaniem grupy jest samodzielne wybudowanie mostu linowego oraz zjazdu kątowego nad prawdziwą Rzeką.
Na samym początku uczestnicy zostają przeszkoleni przez naszych instruktorów.
Szkolenie odbywa się na przykładzie makiet. Uczymy obsługi sprzętu, wiązania węzłów oraz zasad bezpieczeństwa.
Gdy końcu uda Wam się wybudować wszystko "na sucho" wyruszamy do oddalonego o 3km Jaru Raduni i rozpoczynamy budowę.
W przerwie pomiędzy budową a przeprawą jemy obiad w terenie - bigos.
Przeprawa po moście na drugi brzeg rzeki i kolejne spotkanie z wysokością czyli ekspresowy powrót na samodzielnie zbudowanej kolejce tyrolskiej.
Powrót do bazy na kolację.

PIRAMIDA

Legenda głosi, że w wielkiej świątyni Benares w Hanoi, pod kopułą, która zaznacza środek świata, znajduje się płytka z brązu, na której umocowane są trzy diamentowe igły, wysokie na łokieć i cienkie jak talia osy. Na jednej z tych igieł, w momencie stworzenia świata, Bóg umieścił 64 krążki ze szczerego złota. Największy z nich leży na płytce z brązu, a pozostałe jeden na drugim, idąc malejąco od największego do najmniejszego.

Bez przerwy we dnie i w nocy kapłani przekładają krążki z jednej diamentowej igły na drugą, przestrzegając niewzruszonych praw Brahma. Prawa te chcą, aby kapłan na służbie brał tylko jeden krążek na raz i aby umieszczał go na jednej z igieł w ten sposób, by nigdy nie znalazł się pod nim krążek mniejszy. Wówczas, gdy 64 krążki zostaną przełożone z igły, na której umieścił je Bóg w momencie stworzenia świata, na jedną z dwóch pozostałych igieł, wieża, świątynia, bramini rozsypią się w proch i w jednym oka mgnieniu nastąpi koniec świata.

My przerobiliśmy to zadanie do naszych biwakowych realiów.

ZAJĘCIA NA PONTONACH

Sterowanie dużym pontonem raftingowym może wydawać się banalnie proste :)

Koordynacji pracy sześciu wioślarzy tak aby wykonywali komendy sternika uczymy się podczas zajęć na zamkniętym kąpielisku.

Następnie urządzimy wyścig w formie sztafety.

Aby na samym końcu przeprawić się na wyspę i wykonać tam jedno z zadań integracyjnych.

Podczas zajęć na wodzie uczestnicy są ubrani w kamizelki asekuracyjne a zajęcia są prowadzone są w asyście ratownika.

Posiadamy 10 pontonówod  6 do 30 os (razem 96os).

 

 

Małpiarnia w Łapinie to zadaniowy park linowy.

 

MAŁPIARNIA - zadaniowy park linowy

To park linowy, w którym wszystkie wymagające wyczucia balansu przeszkody znajdują się pół metra nad ziemią.

Zadaniem zespołu jest nie tylko pokonanie całego toru (co już samo w sobie jest pasnonujące) ale wykonanie pewnego zadania, którego realizacja wymaga dobrego zaplanowania oraz współdziałania całej grupy. Nie jako w tle uczymy się praktycznego zastosowania pewnych praw przyrody, które poznaliśmy już wcześniej na lekcjach fizyki.

 

Reworwerowcy

INTEGRACYJNE GRY ZESPOŁOWE

"Kołki kręciołki", "toster - mikser", "pifpafff..." i wiele innych - zabawy ruchowe przeprowadzana na łące.