Pisma i dokumenty.

Procedury przy organizowaniu wycieczek szkolnych

Organizacja wycieczek szkolnych w placówce edukacyjnej podlega ścisłym przepisom prawnym.

Przepisy te określają i regulują wiele wytycznych dotyczących zarówno samej organizacji i przebiegu wycieczki jak i wymogów formalnych.

 

Zazwyczaj każda placówka szkolna ma opracowany własny regulamin prowadzenia i organizacji wycieczek dostosowany ściśle zarówno do charakteru szkoły jak i charakteru i długosci wycieczki.

Pisma i dokumenty.

Akty prawne

Akty prawne i przepisy regulujące turystykę młodzieżową oraz wycieczki szkolne.

Dokumenty do pobrania

Przed wyjazdem kierownik wycieczki szkolnej powinien przygotować i dostarczyć dyrektorowi szkoły szereg dokumentów. Ich wzory do pobrania znajdziesz w poniższym artykule.