Pisma i dokumenty.

Akty prawne

W tym miejscu będziemy się starali publikować obowiązujące akty prawne związane z ogranizacja wycieczek szkolnych.

wycieczka szkolna, biwak, integracyjny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.

z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67 z dnia 10 lutego 1997 r.)

wycieczka szkolna, biwak, integracyjny

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 8 listopada 2001r

w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516.)

wycieczka szkolna, biwak, integracyjny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)