Zwiedzanie Gdańska na wesoło - gra miejska

ZAŁOŻENIA GRY MIEJSKIEJ

Przekazanie wiedzy historycznej dzisiejszej młodzieży jest zadaniem trudnym i wymaga czegoś więcej niż tradycyjnego podejścia bazującego na  książkowej wiedzy, dziesiątkach dat i suchego przekazu historycznych faktów.

 

Dzieci i młodzież żyją obecnie w świecie w którym informacja podawana jest w sposób o wiele bardziej interaktywny i multimedialny niż kiedyś, angażujący wszystkie pięć zmysłów.

 

Zdaliśmy sobie sprawę, że sposób w jaki od lat organizowaliśmy zwiedzanie naszego miasta – czyli w formie 2-3 godzinnego spaceru z przewodnikiem, jest odbierany przez grupy jaku nudny, męczący, a finalnie nie pozostawia w ich pamięci żadnych istotnych faktów.

 

Celem naszej gry miejskiej, jest stworzenie ciekawej wycieczki połączonej ze zwiedzaniem i zabawą, a także integracją grupy. Takie podejście znacznie ułatwia przyswojenie wiedzy historycznej w przyjemny i nietypowy sposób.

Z kilkuletniego doświadczenia wiemy, że nawet jeżeli podczas takiego podchodo - zwiedzania grupa nie dowie się może, z którego roku pochodzi konkretny budynek na starym mieście, ale na pewno uzyskamy trzy, jakże ważne rzeczy:

  • Znajomość gdańskiej starówki na wyższym poziomie niż przeciętnego gdańszczanina. Większość z mieszkańców Gdańska myli Zieloną Bramę ze Złotą i nigdy nie była na wieży Kościoła Mariackiego.
  • Zainteresowanie miastem i jego historią bardzo często inicjujące samodzielne zdobywanie wiedzy (od czego jest gigantyczna baza informacji w Internecie).  
  • Umiejętność poruszania się po historycznej części miasta za pomocą mapy. Samodzielne odnajdowanie zabytków. Umiejętności te mogą przydać się w przyszłości podczas zwiedzania innych miast.

OPIS GRY MIEJSKIEJ

Uczestnicy dzieleni są na grupy. Każda z grup otrzymuje:

  • mapę starego miasta w Gdańsku z zaznaczonymi punktami,
  • listę pytań i zadań specjalnych odpowiadającą tym punktom
  • potrzebne do skompletowania odpowiedzi bilety (prom a Motławie, wejścia do muzeum etc.).

Grupy muszą samodzielnie zaplanować trasę w sposób pozwalający na przebycie jej w jak najkrótszym czasie, dotrzeć w odpowiednie miejsca,  zdobyć odpowiedzi na pytania i rozwiązać zadania specjalne.

Grupa z największą ilością dobrych odpowiedzi – wygrywa.

Trasa jest zaplanowana w sposób pozwalający na zobaczenie wszystkich najbardziej atrakcyjnych zabytków Gdańska. Całość gry toczy się w ścisłym, historycznym centrum miasta praktycznie wyłączonym z ruchu drogowego.